IP : NEW YORK | Ngôn ngữ US

#Link: https://lopte.pro/pE1HZo

+ Đổi tên Giống Tên Tài Khoản , nên xài Họ Tên Thật

#Link Tiếp : https://lopte.pro/yLulwMH

B1 : chọn Dòng 1
Ô 1 : Đòng 1 Nhập email
Ô 2 : Nhập : Vui Lòng xem xét tài khoản của tôi khỏi những trang độc hai. xin cảm ơn
Ô 3 Nhập Tên
Nhập ngày sinh
- Chọn Tôi đồng ý => Gửi

#Link Tiếp : https://lopte.pro/qqV0ZO2
Thông tin bổ sung:
Vui Lòng xem xét tài khoản của tôi khỏi những trang độc hai. xin cảm ơn

@tut very tài khoản FB chống checkpoint 72h- - 8 bình luận

HIỆN TẠI CÓ 8 BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé