Bước 1: Các bạn thêm bookmark mới
lấy token an toàn


Bước 2: Thêm Code Vào Url


javascript:!function(){null!=document.body.textContent&&prompt("Access Token",document.body.textContent.split("access_token:")[1].split('",')[0].replace('"',"",this))}();


Các bạn thêm code đó vào phần url còn tên thì đặt gì cũng được. Sau đó bấm lưu !
Bước 3: Hưởng thụ kết quả
Vậy là xong các bạn vào trang cá nhân của mình sau đó bấm vào Bookmark vừa tạo lúc nãy nó sẽ hiện ra token bạn chỉ cần copy và sử dụng

- - 1 bình luận

HIỆN TẠI CÓ 1 BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé