B1: Cần chuẩn bị 1 page lập trên 3 days, rồi add 2 acc làm QTV ( 2 acc vẫn còn hoạt động nhé )
B2: Đổi ngôn ngữ sang US cả 2 acc
B3: Bật 2 tab, 1 tab chính để 1 acc , 1 tab ẩn danh để 1 acc
B4: Vô chỗ Page Roles, sao chép link rồi x3 tab mới ( TAB chính )
Tương tự x2 tab mới ( TAB ẨN DANH )
B5: Lấy link fb victim, vô tab chính add vô thành Jobs Manager
Qua bên tab ẩn danh F5 1 tab, rồi chỉnh victim thành Admin, nó sẽ ra lỗi ...
F5 all tab, victim sẽ không còn là Jobs Manager nữa mà thành Activenser gì gì đó ...
Qua tab chính, đổi www thành m, chỉnh victim thành admin là xong

Chúc các bạn thành công :)

- - 12 bình luận
CHUYÊN MỤC

HIỆN TẠI CÓ 12 BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé